Fundusze Europejskie

ue2.jpg

Celem projektu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacyjnego oprogramowania stanowiącego rozwiązanie TIK, które umożliwi zoptymalizowanie obecnie istniejących procesów biznesowych w firmie tj. proces realizacji zamówień, proces produkcji wyrobów gotowych i proces obsługi logistycznej (nie powstanie nowy proces). W efekcie wprowadzona zostanie innowacja procesowa, organizacyjna oraz marketingowa. Zakupione zostanie niezbędne oprogramowanie oraz sprzęt informatyczny bezpośrednio związany z wdrażaną technologią. W wyniku realizacji projektu utworzone będzie jedno stanowisko pracy.

Wartość projektu (wartość wydatków kwalifikowanych): 223 776,00 zł

Wkład funduszy (wartość dofinansowania) : 100 699,20 zł

Informacje do postępowania ofertowego

Aktualizacja 06.11.2017 r.: Wyniki postępowania ofertowego z dnia 27.10.2017 r.